ALKOVI | CONTACT
ALKOVI | NÄYTTELYT / EXHIBITIONS
ALKOVI | 2009-2020
An image of a work of 'Genevieve Banana' - a hommage to Lygia Clark.

ALKOVI | SHY PLUMBER

12.11.2020- until further notice / 2021

Shy Plumber Exhibition # 1.

[FIN] Alkovissa esillä oleva näyttely rakentuu .pdf formaatissa jaettavan julkaisun SHY PLUMBER ympärille, jonka ensimmäinen numero ilmestyi syyskuussa 2020. Shy Plumber keskittyy taideteoriaan, sekä taiteen filosofiaan julkaisten taideteoksia - eräänlaisia taiteellisia ideoita graafisessa muodossa - verraten julkaisualustaa suoraan taiteen esittämiseen galleria- tai museokontekstissa.

Julkaisu on taiteilija/teoreetikoiden Ilja Orlovin ja Matthew Cowanin kehittämä, ja Alkovissa nyt esillä olevaan näyttelyyn osallistuvat taiteilijat heidän lisäkseen ovat: Anastasia Artemeva, David Foggo, Genevieve Banana, Kaisu Koivisto sekä Semyon Motolyanets.

Näyttely on osa Alkovin ja HIAP:in suomalais-venäläiseen yhteistyöhön keskittyvän Connecting Points ohjelman yhteistä toimintaa. Ilja Orlov on residenssissä HIAP:issa Suomenlinnassa loka-marraskuun 2020.

[ENG] The exhibition now presented at Alkovi builds on the .pdf distributed journal 'Shy Plumber' of which the first issue was launched in September 2020. This periodical on 'art and anti-art' focuses on art theory as well as the philosophy of art, publishing artworks or "ideas in graphic form" comparing this format directly to exhibiting art in gallery or museum context. The publication is invented by artists/theorists Ilya Orlov and Matthew Cowan and in addition to them the participating artists in this now presented exhibition at Alkovi are: Anastasia Artemeva, David Foggo, Genevieve Banana, Kaisu Koivisto and Semyon Motolyanets.

This exhibition is part of joint programming with HIAP / Connecting Points-programme that is focused on collaboration and exchange with Russian art field and its practitioners. Ilya Orlov is a resident at HIAP for October - November 2020.

Works and contributors (alphabetically):
Anastasia Artemeva (Finland). Cruelty. 2020. Electric heater on timer, turning on 10 minutes a day.
David Foggo (UK). Happy Ending. Print.
Genevieve Banana (Finland). Inappropriate Proposition II. 2020. Black cord, stretched.
Ilya Orlov (Finland). Museum Item. 2020. Coat, plunger, bicycle mirror.
Kaisu Koivisto (Finland). Yes-No. 2020. Collage, metal rack.
Matthew Cowan (Germany). The Proposed Funny-Land. The Plan for the Failed Amusement Park on the Auckland Waterfront of 1927. 2020. Print.
Semyon Motolyanets (Belarus). Soap for Tears. 2020. 5 pieces of soap and soap wrappers printed.

Shy Plumber, a Journal of Art and Anti-Art (ISSN 2736-8203) is a new independent international art periodical issued 6 times a year in Helsinki, focused on conceptual art today in its varied forms.

The journal is made by artists and looks at the questions concerning art theory and philosophy of art, as well as publishes artworks realized in the graphic form.

The journal is spread in a form of free to download online pdf.

Issue 1, out on the 25th of September 2020, can be accessed at https://www.ilya-orlov.com/shy-plumber or read on the floor of Alkovi.