ALKOVI | NÄYTTELYT / EXHIBITIONS
ALKOVI | PROJEKTIT / PROJECTS
ALKOVI | CONTACT

ELIZAVETA KONOVALOVA:
Script, 2021
-

[FIN] Valettuja jäljennöksiä jalkakäytävän pinnasta, jossa on jälkiä jään rikkomisesta
Alkuperäinen materiaali: asfaltti

-

'Script' teos tarjoaa "arkeologisen perspektiivin" nykykaupungin maisemaan. Huomionkohteena ovat jään pintaan vahingossa jätetyt jäljet, jotka ilmestyvät Moskovan kaduille tietyn toiminnan - jään rikkomisen - seurauksena. Venäjällä käytetään työkalua nimeltä «лом» (lom) tähän tarkoitukseen.

Lom on eräänlainen esihistoriallisen keihään perijä, anakronismi, "yksi kaikkein vanhimmista työkalutyypeistä jonka ihmiskunta tuntee" (kuten venäläisessä Wikipedia artikkelissa ilmaistaan). Sitä ei käytetä vain jään rikkomiseen, vaan lom on niin sanotusti monikäyttöinen. Sen on tarkoitus rikkoa mitä tahansa - esimerkiksi vaikka seinän taikka oven. Palomiehet samoin kuin myös ryöstövarkaat käyttävät sitä. Lomtermi tulee verbistä 'lomat' - rikkoa. 'Lom' sanalle ei ole suoraa vastinetta muissa kielissä. Venäjäksi lom tarkoittaa myös romumetallia. Tämä saa työkalun vaikuttamaan vielä alkeellisemmalta, eräänlaiselta pohjaavalta voimavaralta. Huomionarvoista on, että lomin keksimisen jälkeen, sen muoto tai käyttötapa eivät ole muuttuneet. Lom on periaatteessa pysynyt samanlaisena raskaana metallitankona, jonka käyttöön liittyy raakaa voimaa.

Jään rikkomisen jälkiä löytyy kaikkialta: asfaltista, katukivetyksestä - erityisesti, ja erityisellä tiheydellä - rakennusten sisäänkäyntien luota, bussipysäkkien ympäriltä sekä suojateiltä. Jäljillä on erilaisia muotoja: pyöreitä, pitkulaisia, teräviä tai tylppiä tangon kärjen mukaan - ulottuen myös eri syvyyksiin jalkakäytävän päällysteen sekä iskun kovuuden mukaan. Jäljet muodostavat erilaisia yhdistelmiä, sekalaisia tai järjestäytyneempiä, tuoden esiin kenties käyttäjän luonteen tai mielialan, muistuttaen jonkinlaisia fossiileja tai salattua nuolenpääkirjoitusta. Teksti: Elizaveta Konovalova


Elizaveta Konovalova (s. Moskova 1986) opiskeli Ecole Nationale des Beaux-Artsissa Pariisissa ja vuonna 2018 väitteli tohtoriksi monitieteellisen tutkimushankkeensa 'K' tiimoilta, joka käsitteli Kaliningradia - venäläistä erillisaluetta Itä-Euroopassa.

Hän yhdistelee työskentelyssään kenttä- ja dokumentaarista tutkimusta, ja Konovalan teoksiin kuuluu niin installaatioita, filmi-, sekä valokuvapohjaisia teoksia kuin paikkasidonnaisia teoksia. Vuonna 2019 Elizaveta Konovalova oli kolme kuukautta HIAPissa residenssissä liittyen yhteistyöhön Vladivostokissa sijaitsevan Zarya taidekeskuksen kanssa.

Näyttely on osa residenssiorganisaatio HIAP:in (Helsinki International Artist Programme) venäläis-suomalaiseen yhteistyöhön keskittyvää Connecting Points-ohjelmaa, sekä liittyy erityisesti vuosien 2017-2020 aikana toteutettuun 'Useissa raunioitumisen vaiheissa'-tutkimushankkeeseen. Hanke keskittyi erilaisten käsitteiden tarkkailuun liittyen tiedon muodostumiseen ja informaation levittämiseen, maisemaan, matkustamiseen, muistiin, historiaan, museoihin ja raunioihin - ottaen erityisesti taiteellisen työskentelyn metodit ja muodot osaksi tutkimusta.[ENG] Casted replicas of pavement surfaces presenting traces of ice breaking
Original material: asphalt


'Script' offers "an archaeological perspective" on the landscape of a contemporary city. Traces, left accidentally by a person on a surface, are in focus. These traces are noticed on the streets of Moscow due to a specific practice - the ice breaking. In Russia a tool called «лом» (lom) is used for this purpose.

Lom is a kind of an heir to a prehistorical spear, an anachronism, "one of the most ancient types of tools known to mankind" (states the Russian wikipedia article). It is not used for ice breaking only, lom is multipurpose, so to say. It is meant to break anything - it could be a wall, or a door. Firemen use it, as well as robbers. Lom comes from the verb 'lomat' - to break. There is no exact equivalent of 'lom' in other languages. In Russian lom also means scrap metal, which makes the tool look even more elementary, as a kind of primary resource. It is noteworthy that since the invention of lom, its shape and method of use have not undergone any changes. Lom basically has remained a heavy iron stick, and its use is associated with brute force.

Traces of ice-breaking are found everywhere: in asphalt, in paving slabs - especially and with particular concentration at the entrances of buildings, around bus stops and pedestrian crossings. The traces have different shapes: round or oblong, sharp or obtuse, defined by the shape of the spearhead, and depth, depending on the hardness of the pavement and the force of the impact. They make up different compositions, chaotic or more orderly, probably translating the mood or the character of the user, and resemble some kind of fossils or encrypted cuneiform. Text by Elizaveta Konovalova.

Elizaveta Konovalova (b. Moscow, 1986) studied art at the Ecole Nationale des Beaux-Arts in Paris, and in 2018 defended her PhD in visual arts with a multidisciplinary research project «K», dedicated to the Kaliningrad region, exclave of Russia inside Eastern Europe. In her practice, she combines field and documentary research. Her works include installations, film- and photography-based works, site-specific interventions. In 2019 Elizaveta Konovalova stayed three months in Helsinki as artist-in-residence as a part of a collaboration with Zarya Center for Contemporary Art in Vladivostok.

Exhibition is a part of residency organization HIAP's (Helsinki International Artist Programme) Connecting Points-program that focuses on collaboration and exchange between Finnish and Russian art practitioners. This exhibition is related to a research project 'In Various Stages of Ruins' that was conducted over the years 2017-2020. The project was an examination of the concepts of knowledge formation, information distribution, landscape, travelling, memory, history, museums and ruins - utilizing especially the methods and means of artistic work on the research.