ALKOVI | ETUSIVU / CURRENT
ALKOVI | NÄYTTELYT / EXHIBITIONS
ALKOVI | CONTACT
+ In Various Stages of Ruins -project | Taiteellinen tutkimusryhmä / Artistic reserach group: Iona Roisin, Elina Vainio, Eero Yli-Vakkuri & Jussi Kivi. Assitentti / assistant: Katja Kalinainen. Graafikko/graphic designer: Matti Kunttu.

[FIN] In Various Stages of Ruins -tutkimushankkeessamme, jota teimme vuosina 2017-2019 tarkastelimme erilaisia käsitteitä liittyen tiedon muodostumiseen ja informaation levittämiseen, maisemaan, matkustamiseen, muistiin, historiaan, museoihin ja raunioihin, ottaen erityisesti taiteellisen työskentelyn metodit ja muodot osaksi tutkimusta; löytämistä ja etsimistä ja tässä yhteydessä liittyen moninaisiin perspektiiveihin suhteessa Venäjään; ei vain maana; maantieteellisena alueena, jolla on historiansa ja kulttuurinsa, nykyisyytensä ja menneisyytensä; vaan myös jatkuvana tarinana, käsityksenä venäläisyydestä jonka muodostamme kun kuvailemme sitä.

Näyttely 'Pinnalla on syvyyksiä' Lappeenrannan taidemuseossa 4.2.-21.5.2023 oli osa hankettamme, esillä oli teoksia taiteiljoilta Jussi Kivi, Iona Roisin, Sauli Sirviö, Elina Vainio ja Eero Yli-Vakkuri.


In Various Stages of Ruins- was a research project that was conducted over the years 2017-2019. The project developed as an examination of the concepts of knowledge formation, information distribution, landscape, travelling, memory, history, museums and ruins. It is an artistic research project - tackling the methods and means that artists work with when embarking on a mission of discovery and expedition. In this case, in connection with 'Russia; and the multiplicity of perspectives tied to it (as a country; as a geographical terrain with a history and culture attached to it, with a past and a present.) But it is also a constant true fiction - a notion of 'Russia' we form when trying to describe it.

'The Surface Holds Depths' at Lappeenranta Art Museum from 4.2.-21.5.2023 was part of the project, artists that had pieces in the exhibirion were: Jussi Kivi, Iona Roisin, Sauli Sirviö, Elina Vainio ja Eero Yli-Vakkuri.

Kaksi näyttelyä Alkovissa oli osa hanketta: / Two exhibitions at Alkovi's display window space at Helsinginkatu, as well as online, were a part of the prject: invariousstagesofruins.html & ''TOXICITY'Hankkeen julkaisu löytyy: / A project publication: invariousstagesofruins.wordpress.com


Hankkeeseen kuului myös / Project also included Exhibition / Screening – events: 4.9.2019 / ASI (Agency of Singular Investigations) space at CCI FABRIKA, MOSCOW | 21.09.2019 ZARYA Center for Contemporary Art, VLADIVOSTOK
Osana 'raunioita, tietoa ja muistamista' käsittelevää hanketta järjestimme kaksi esityskokonaisuutta joihin kuului teoksia taiteilijoilta Jussi Kivi, Iona Roisin, Anni Puolakka, Sauli Sirviö, Maija Timonen, Elina Vainio ja Eero Yli-Vakkuri. /
As a part of a project dealing with the issues of 'ruins, knowledge and memory' we organized two presentation events that included works from artists Jussi Kivi, Iona Roisin, Anni Puolakka, Sauli Sirviö, Maija Timonen, Elina Vainio and Eero Yli-Vakkuri.

+ Screening of the film Krisis (2016) by Dimitri Venkov and discussion with Ilya Budraitskis | 29.03.2018
Dimitri Venkovin teoksen 'Krisis' (2016) esittäminen ja keskustelutilaisuus yhdessä Ilja Budraitskisin kanssa liittyen Budraitskisin residenssiin HIAPssa (Helsinki International Artist Programme).

/ Screening of the film Krisis (2016) by Dimitri Venkov followed by a discussion with Ilya Budraitskis who has invited Venkov to participate on the event on the occasion of Budraitskis' residency in Helsinki International Artist programme (HIAP).

+ The Real Snow White by Pilvi Takala in Vyborg, Russia | December 2017
Pilvi Takalan teoksen 'Real Snow White' esittäminen Viipurin Aalto-kirjastossa kuuluen hankeeseemme (2017-2019)jossa tarkkailemme totuuden sekä tiedon muodostumisen kysymyksiä, propagandan, disinformaation ja tiedonvälityksen merkitystä. Painotuksellisena tapahtuma-alueenamme on Venäjä, ja yhteistyökumppaneinamme venäläiset, venäjällä toimivat – tai venäjää käsittelevät – taiteilijat, kuraattorit, taide-toimijat sekä tutkijat. Hanketta toteutetaan Koneen Säätiön tuella.

/ Presentation of Pilvi Takala's video work in the Aalto library in Vyborg was a part of our project focusing on the questions concerning the formation of truth and knowledge, the notions of propaganda, disinformation and information transformation that is connected to these. Our focus of interest on this is Russia, and we collaborate with Russian artists, curators, researchers, and other active participants in the realm of art – also with people working with emphasis' or themes connected to Russia. This project is being supported by Kone Foundation.

+ Production and commissioning of exhibition 'States of Control' at HIAP gallery Augusta by curatorial collective TOK / Anna Bitkina & Maria Veits | 17.08 - 01.10.2017
Liittyen 'Connecting Points-ohjelmaan HIAPissa (Helsinki International Artist Programme) ja toteutettu yhteistyössä URB Festivaalin kanssa 2017. Osallistuvat taiteilijat: Khalid Albaih, Mark Boswell, Culturunners, Stephen Duncombe, Yevgeniy Fiks, Kalle Hamm and Dzamil Kamanger, Alevtina Kakhidze, Mikhail Kaluzhsky, Agnieszka Kurant, Rabih Mroué, Emily Newman, Mikhail Tolmachev, Tamir Zadok. Toteutettu Koneen säätiön tuella liittyen tietoa ja tiedonvälitystä käsittelevään hankkeeseen.

/ As a part of the HIAP ‘Connecting Points’ programme and conducted in collaboration with Urb Festival 2017. Participating artists were: Khalid Albaih, Mark Boswell, Culturunners, Stephen Duncombe, Yevgeniy Fiks, Kalle Hamm and Dzamil Kamanger, Alevtina Kakhidze, Mikhail Kaluzhsky, Agnieszka Kurant, Rabih Mroué, Emily Newman, Mikhail Tolmachev, Tamir Zadok. Produced with the support of Kone Foundation in relation to the project dealing with knowledge, its production and distribution.

+ In Common | Ч Т О – Т О О Ь Щ Е Е
A project between Andrey Shabanov / Vitrina – Local Library Window and Miina Hujala & Arttu Merimaa / Alkovi in St. Petersburg 29.8. – 24.9.2016

Kuraattorit ja näyttelyn järjestäjät Hujala, Merimaa & Shabanov kutsuivat kolme taiteilijaa osallistumaan projektiin. Crystal Bennes, Tanja Koponen ja Mikko Kuorinki toteuttivat joko uuden teokset tai esittivät uuden version Pietarilaisen paikalliskirjaston kontekstissa.

/ The curators and organizers of the exhibition Hujala, Merimaa & Shabanov invited three artists to participate on the project. Crystal Bennes, Tanja Koponen and Mikko Kuorinki were approached and asked to each present a work in the context of a local library in the suburb of Vyborgsky district in St. Petersburg.

+ THOELATLDOA
"The Hegemony of English Language and the Linguistic Determination of Art"

THOELATLDOA on verkkosivujen muotoon toteutettu julkaisu, joka toimii kiellisten käytäntöjen tarkastelupaikkana sekä taiteen esittämisen alustana. Hankkeeseen pyydettiin teokset taiteilijoilta: Timo Bredenberg, Mariona Moncunill, Post Brothers & John Willgren.

Hankkeeseen kuuluu vuoden 2013 Alkovi Antologia- julkaisu, joka sisältää tekstit kirjoittajilta: Veli-Matti Saarinen, Miina Hujala, Saara Hacklin, Kimmo Jylhämö, Kimmo Modig, Arttu Merimaa, Riikka Kuoppala, Jussi Koitela, Saara Hannus, Jaakko Karhunen & Marko Stamenkovic.

/ THOELATLDOA is a webpage that functions as a platform for the investigation of linguistic practices and also as a place for presenting artworks. Artists that participated in the project with their works: Timo Bredenberg, Mariona Moncunill, Post Brothers & John Willgren. As a part of the project a publication called '2013 Alkovi Anthology' was made that includes texts from writers: Veli-Matti Saarinen, Miina Hujala, Saara Hacklin, Kimmo Jylhämö, Kimmo Modig, Arttu Merimaa, Riikka Kuoppala, Jussi Koitela, Saara Hannus, Jaakko Karhunen & Marko Stamenkovic.

[Linkki / A direct link to: Alkovi Antologia 2013- julkaisu / publication.]

+ SWAPPING THE PRACTICES
Swapping the Practices on taiteilijoiden ammattikäytäntöjä sekä kollegiaalista tiedon jakamista ja oppimista kartoittava projekti, joka koostuu työpajasta ja sitä taltioivasta dokumentaatiosta. Osallistuvat taiteilijat olivat:Pasi Autio, Diego Bruno, Wilma Hurskainen, Jaakko Karhunen, Essi Kausalainen, Jussi Koitela, Kati Ruohomäki, Iidu Tikkanen, Lauri Wuolio. Taiteilija Eero Yli-Vakkuri Taiteilija Eero Yli-Vakkuri osallistui työpajan dokumentointiin ja keskusteluihin.

/ The project called Swapping the Practices deals with artistic practices and collegial distribution of knowledge and learning – consisting of workshop and a video documentary. The participating artists were: Pasi Autio, Diego Bruno, Wilma Hurskainen, Jaakko Karhunen, Essi Kausalainen, Jussi Koitela, Kati Ruohomäki, Iidu Tikkanen, Lauri Wuolio. Artist Eero Yli-Vakkuri participated in documenting the workshop as well to the discussions.

+ KALLION 25.TUNTI / 25th Hour of Kallio
Hujala & Merimaa / Alkovi osallistui Media Facades festivaaliin kutsumalla ryhmän liikkuvan kuvan tekijöitä työskentelemään viikonlopun ajaksi Kallion kaupunginosan alueelle. Tämän videoprosessin tarkoituksena oli tarkkailla kaupunkitilaa sosiaalisena paikkana, poliittisena kenttänä, mediatilana ja urbaanina rakennelmana. Viikonlopun aikana 13 taiteilijaa tuotti yli 20 videota, jotka esitettiin suoraan viikonlopun jälkeen gallerian ikkunassa. Osallistuneet taiteilijat:Maria Candia, Miina Hujala, Mikko Keskiivari,Hannele Kirjavainen, Mari Keski-Korsu, Kalle Kuisma, Arttu Merimaa, Sari Palosaari,Kristiina Puukari, Johanna Raekallio + (työryhmä), Sari Tervaniemi, Tytti Viljanen, Eero Yli-Vakkuri.

/ Hujala & Merimaa / Alkovi [gallery] participated in Media facades festival by inviting artists working with moving image to produce pieces in Kallio during a weekend. This process was meant to explore the city space as a social place, political field, media environment and as a urban construction. The pieces and project have been fuelled by discussons and meetings with the group. During the weekend 13 artists made over 20 videos that were shown directly after the weekend at the gallery's window.Participating artists: Maria Candia, Miina Hujala, Mikko Keskiivari,Hannele Kirjavainen, Mari Keski-Korsu, Kalle Kuisma, Arttu Merimaa, Sari Palosaari,Kristiina Puukari, Johanna Raekallio + (working group), Sari Tervaniemi, Tytti Viljanen, Eero Yli-Vakkuri.OSALLISTUMISET | PARTICIPATIONS:

+ Text written on the occasion of an event 'The Open Up and Shape Helsinki Symposium' in 2022, organised by PUBLICS and Kohta with the support of Frame Contemporary Art Finland, aims at widening institutional knowledge on sustainable collaborative methods, working with equal, diverse and ethical practices in small- to medium-scale art organisations. Alkovi is listed in SHAPE / And is one of the particiants for the RANT & RAVE section that this text is written for as a part or the Symposium.

+ 3rd ART PROSPECT* / Public Art Festival [St. Petersburg 25.10.-28.10.2014] /
*Art Prospect- festival was a part of Manifesta 10 Parallel Program.

Alkovi / Miina Hujala & Arttu Merimaa osallistuivat Art Prospect festivaaliin Pietarissa kutsumalla Tatu Engeströmin, Jaakko Karhusen & Aino- Marjatta Mäen, Pekka Niittyvirran ja Sauli Sirviön osallistumaan "In This Climate - Under These Circumstances" nimiseen projektiin kukin yhdellä valokuvalla, jotka esitettiin Michurinskaya kadulla sijatsevan ruokakaupun ikkunoissa.

/ Alkovi / Miina Hujala & Arttu Merimaa participated on the festival by initiating a project called "In This Climate - Under These Circumstances" by inviting artists Tatu Engeström, Jaakko Karhunen & Aino-Marjatta Mäki, Pekka Niittyvirta and Sauli Sirviö to take part by each submitting a photograph to be placed at the windows of a grocery shop at Michurinskaya Street.

+ KUNSTVLAAI 2014 -Festival for Experimental Art Spaces [Amsterdam 21.-25.5]
Osallistuimme kokeellisten taidetilojen festivaaliin, joka tapahtui Amstelparkissa, Amsterdamissa esittämällä festivaalia varten tehdyn teoksen taiteilija Pekka Niittyvirralta.
/ We participated in the festival taking place in the Amstelpark at Amsterdam by presenting a work made for the occasion by the artist Pekka Niittyvirta.

VIDEO-ESITYKSET | SCREENINGS:

* "The Act Of Filming As An Osmotic Force" - 13. 8. 2013 / Recidency Unlimited, New York, USA
Teoksia taitelijoilta: / Screening included works from artists: Timo Bredenberg, Joonas Jokiranta, Sari Tervaniemi, Iidu Tikkanen, Maija Timonen ja Emilia Ukkonen.
*"Finnish video art" - 2011 / Cité Internationale des Arts, Paris, France
* "Scratch the Surface" - 2010 / Brunnenstrasse, Berlin, Germany
* "Scratch the Surface" - 2010 / OX-BOW School of Art and Residency, Saugatuck, MI, USA